บริษัท ดีทแฮล์ม ลงนามเซ็นสัญญากู้เงินก้อนใหญ่กับธนาคารไทยพาณิชย์

บริษัท ดีทแฮล์ม บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท ดีเคเอสเอช ในประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทการตลาดและการจัดจำหน่ายที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย ได้ลงนามในสัญญากู้เงินครั้งสำคัญกับธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน) เป็นจำนวนทั้งสิ้น หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท ซึ่งจะถูกใช้เพื่อการขยายกิจการเพิ่มเติม อันเนื่องมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท ดีเคเอสเอช ในประเทศไทย

บทสรุปของสัญญาในขณะนี้ บริษัท ดีทแฮล์ม ฉวยโอกาสจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำในขณะที่มอบเงินทุนระยะยาวแก่หน่วยงานที่กำลังเติบโตและเพื่อการขยายตัวในอนาคต สัญญานี้เป็นการกู้ยืมเงินระยะยาวครั้งแรกของบริษัท ดีทแฮล์ม นับตั้งแต่การเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียในปี พ.ศ. 2540