กระทิงแดง ไม่ทอดทิ้งผู้ใช้แรงงาน จัดงาน “วันมหกรรมงานและอาชีพเพื่อการมีงานทำ” ร่วมกับ กรมการจัดการงาน กระทรวงแรงงาน

นายสาธิต สถีระศรินทร์ (ขวาสุด) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด-ผลิตภัณฑ์กระทิงแดง บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ร่วมกับ นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ (ที่ 2 จากขวา) ปลัดกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวจัดงาน “วันมหกรรมงานและอาชีพเพื่อการมีงานทำ” ขึ้นใน 19 จังหวัดทุกภาคทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 25 เมษายน 2547 ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การนัดพบแรงงานครั้งใหญ่ การสาธิตอาชีพอิสระ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและรับเรื่องราวร้องทุกข์ นิทรรศการการควบคุมแรงงานต่างด้าว ส่วนในภาคกลางคืนจะเป็นช่วงเวลาแห่งความบันเทิง โดยจะมีการแสดงมหกรรมดนตรีโดยศิลปินจากลูกทุ่งเวทีไทย อาทิ ยิ่งยง ยอดบัวงาม ดาว มยุรี แจ๊ค ธนพล อาจรียา บุษบา แดนเซอร์ และดวงจันทร์ สุวรรณี