พรูเด็นเชียล นำทีมขายภาคใต้ ร่วมงาน “มหกรรมประกันภัยถวายแด่แม่ของแผ่นดิน”

บมจ. พรูเด็นเชียล ทีเอสไลฟ์ ประกันชีวิต นำทีมตัวแทนฝ่ายขายภาคใต้ของบริษัทฯ เข้าร่วมงาน “มหกรรมประกันภัยถวายแด่แม่ของแผ่นดิน ประกันภัยพบประชาชน อาหารปลอดภัย และใส่ใจสุขภาพ” ณ จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2547 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสนับสนุนนโยบายรัฐในการส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของธุรกิจประกันชีวิตและมุ่งให้ความรู้แก่พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น โดยภายในงาน บริษัทฯ ได้ร่วมออกบู๊ธนิทรรศการ “พรูเด็นเชียล เรารับฟังเสมอ” เพื่อให้บริการด้านคำปรึกษาและวางแผนประกันชีวิตเพื่อการออมและการศึกษาของบุตรแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งได้ให้ความสนใจแวะเวียนมาเยี่ยมชม ร่วมเล่นเกมส์ชิงรางวัล รับของที่ระลึก และสอบถามรายละเอียดของบริการประกันชีวิตกับทีมงานฝ่ายขายภาคใต้ที่บู๊ธของบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก

โดยงานมหกรรมฯ ดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน หลายหน่วยงาน อาทิ กรมการประกันภัย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมวินาศภัย สำนักงานประกันภัย และสำนักงานสาธารณสุข จ.กระบี่ รวมทั้งบริษัทระกันชีวิตและบริษัทประกันภัย เป็นต้น ซึ่งมีนิตยสารไทยแลนด์ อินชัวรันส์ เป็นผู้ดำเนินโครงการ