เออาร์ที เปิดร้านต้นแบบแห่งแรกในสุพรรณบุรี

นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท รวมค้าปลีกเข้มแข็ง จำกัด (เอเอาร์ที) และนายทรงพล ทิมาศาสตร์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดร้านเออาร์ที วัชยาภา อย่างเป็นทางการ ตั้งอยู่ที่อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โดยมีนางวัชรี ศรีทองพิมพ์ เป็นเจ้าของร้าน