ก.อุตฯ หนุนอุตสาหกรรมต้นน้ำ นำไทยส่งออกเหล็กรายใหญ่ในโลก


16-09-2004 00:00:00

นายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิทย์ วิริยะประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือสหวิริยา ร่วมแถลงข่าว กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมหนุนอุตสาหกรรมต้นน้ำ สร้างความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของไทยอย่างยั่งยืน โดยเครือสหวิริยาได้ตัดสินใจลงทุนก่อสร้างโครงการถลุงขนาดกำลังการผลิต 30 ล้านตันต่อปี ใช้เงินทุนสำหรับการดำเนินการทั้งหมดประมาณ 500,000 ล้านบาท ได้ยื่นขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล หลังโครงการเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 15 ปี จะทำให้ประเทศไทยที่เดิมเคยนำเข้าเหล็กถึงปีละประมาณ 240,000 ล้านบาท กลายเป็นประเทศผู้ส่งออกเหล็กรายใหญ่ในโลก และได้ดุลการค้าสำหรับสินค้าเหล็กและเหล็กกล้า ประมาณ 538,000 ล้านบาทต่อปี ณ ห้องชุณหะวัณ กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อเร็วๆ นี้