พรูเด็นเชียล ร่วมส่งเสริมเที่ยวอย่างปลอดภัย ในงาน “ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 5”


21-09-2004 00:00:00

บมจ. พรูเด็นเชียล ทีเอสไลฟ์ ประกันชีวิต โดยคุณอภิธร อมาตยกุล ผู้ช่วยรองประธาน ฝ่ายการตลาด ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร (ที่ 5 จากซ้าย) ได้ร่วมจัดกิจกรรม “บู้ธนิทรรศการ พรูเด็นเชียล เรารับฟังเสมอ ในงาน “ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 5” ระหว่าง 2-5 กันยายน 2547 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนไทยได้ท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งมุ่งให้ความรู้ในการวางแผนความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุและชีวิต รวมทั้งแผนการออมเงินเพื่อเป้าหมายในอนาคตของแต่ละบุคคลแก่ผู้เข้าร่วมงาน