เขาช่อง ทุ่มงบ ดัน … โครงการเล่มนี้ … เพื่อน้อง ตั้งเป้า 100 โรงเรียนทั่วประเทศ

เขาช่องเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กไทย ทุ่มงบไม่อั้น ผลักดันโครงการ “เล่มนี้ … เพื่อน้อง” จัดกิจกรรม “12 ศิลปิน กับ ส.ค.ส. ยิ้มเพื่อน้อง” รวบรวมศิลปิน-ดารา อาทิ อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, กบ พิมลรัตน์, ปี๊บ รวิชญ์ เทิดวงศ์, พล ตัณฑเสถียร, ทราย เจริญปุระ ฯลฯ ร่วมกันวาดภาพ ส.ค.ส. เพื่อนำเงินรายได้ไปซื้อหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ตั้งเป้าหมาย 100 โรงเรียนทั่วประเทศ