พรูเด็นเชียล ให้ทุนบุคลากรด้านการเงินไทย ศึกษาต่ออังกฤษ ปีที่ 5

กลุ่มพรูเด็นเชียล (Prudential plc) ร่วมกับ สถานทูตอังกฤษ ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักศึกษาในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมอบทุน “The Chevening Scholarships” สำหรับในประเทศไทย พรูเด็นเชียล ได้มอบทุนดังกล่าวให้แก่บุคลากรในสายการเงินทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ เป็นปีที่ 5 นับจากปี 2543 เป็นต้นมา