ระยองวิศวกรรมฯ ร่วมมือ SAFT Singapore จำหน่ายและให้บริการหลังการขาย UPS&CHARGER

นายวิชัย เตยวงศ์ศักดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด (REPCO) ในธุรกิจปิโตรเคมี เครือซิเมนต์ไทย และ Mr. John Taylor (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท SAFT Singapore Pte Ltd. ผู้จำหน่าย UPS, D.C. CHARGER และ Battery รายใหญ่ของโลก ร่วมลงนามในสัญญา Authorized Products Agency Agreement เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่าย UPS, D.C. CHARGER และ Battery รวมถึงให้บริการหลังการขายภายในประเทศ

บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการและเป็นที่ปรึกษางานด้านวิศวกรรม ซ่อมบำรุง และก่อสร้าง แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยมีแผนการขยายธุรกิจไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมประเภทอื่นต่อไป