คอนเสิร์ตการกุศลเพื่อแพทย์ไทย

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยนายปรีดี ขวัญงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด แถลงข่าวสนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตการกุศล BOND “CLASSIFIED” THE CHARITY GALA CONCERT เพื่อหารายได้สมทบทุนแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวโรกาส 72 พรรษามหาราชินี