กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนบุรินทร์ เอเชีย แปซิฟิก จัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ แก่เยาวชน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ธนบุรินทร์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด นำโดย ดร. วาเลอรี่ เจ. แมคเค็นซี่ (แถวนั่ง) กรรมการผู้จัดการ ได้จัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ แก่เยาวชนของชุมชนวัดเกาะเกรียง จ.ปทุมธานี นอกจากนั้น ยังได้มอบเงินให้ทางวัดเกาะเกรียงเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของเยาวชน และใช้สำหรับกิจของสงฆ์