เอสโซ่ร่วมประหยัดพลังงาน

นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช (ที่ 3 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมนิทรรศการของเอสโซ่ โดยมี มร.เจมส์ อาร์ ไรลีย์ (ที่ 3 จากซ้าย) Corporate Public Affairs Operations Manager เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น มร.แพทริค บี เฮนเรทตี้ (ที่ 2 จากขวา) Downstream Public Affairs Manager เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น และนายพิภพ พฤกษ์มาศน์ (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการประชาสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การต้อนรับและอธิบายสรุปเรื่อง นโยบายบริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทางด้านมาตรฐานสากลทั้งในด้านการควบคุมคุณภาพน้ำมัน ระบบความปลอดภัย ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม