GSM advance EVOLUTION เปิดตัว SMARTWEB นวัตกรรมใหม่ของเว็บไซต์ ให้คุณดูรายละเอียดค่าโทร.ได้ พร้อมจัดการข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

GSM advance EVOLUTION พัฒนาเว็บไซต์ www.gsmadvance.com ไปอีกขั้นให้เป็นแหล่งข้อมูลและเป็นผู้ช่วยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองแบบง่ายๆ (Online Do It Yourself) ไม่ว่าจะเป็นการดูรายละเอียดค่าโทร. และประวัติค่าใช้บริการ การจัดการข้อมูลส่วนตัว สมัครแพ็คเกจและเลือกใช้บริการต่างๆ จากเอไอเอส สอบถามที่ AIS Call Center 1175 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง