ซิสโก้แต่งตั้ง เดวิด แคสปารี นั่งเก้าอี้รองประธานกลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการ ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

กรุงเทพฯ– เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ อิงค์ได้แต่งตั้งให้ มร. เดวิด แคสปารี ดำรงตำแหน่งรองประธานกลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการ ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดย มร. แคสปารี จะประจำอยู่ที่ฮ่องกง และขึ้นตรงต่อ มร. กอร์ดอน แอสเทิลส์ ประธานประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

มร. แคสปารี มีประวัติการทำงานที่ดีเยี่ยมในส่วนที่เกี่ยวกับตลาดผู้ให้บริการในเอเชีย-แปซิฟิก โดยก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับซิสโก้ มร. แคสปารี เคยดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายเครือข่ายพื้นฐานประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกของนอร์เทล เน็ตเวิร์กส์ มีหน้าที่ดูแลธุรกิจเครือข่ายด้านเสียง ข้อมูล บรอดเแบนด์ และการผนวกรวมเครือข่ายสำหรับผู้ให้บริการในเอเชีย-แปซิฟิก ก่อนหน้านี้ มร. แคสปารีเคยร่วมงานกับเบย์ เน็ตเวิร์กส์ ซึ่งภายหลังได้ถูกนอร์เทลเข้าซื้อกิจการ มร. แคสปารี เริ่มต้นการทำงานด้านโทรคมนาคมกับอัลคาเทล ในตำแหน่งวิศวกรฝึกหัด

มร. แคสปารี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย และได้จบการศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและการตลาด จาก Australian Graduate School of Management และ Richard Ivey School of Business (University of Western Ontario ประเทศแคนาดา)