SCIB สนับสนุนสินเชื่อการไฟฟ้านครหลวง

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (ซ้ายมือ) นายชลิต เรืองวิเศษ ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง ร่วมลงนามในสัญญาการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการแผนพัฒนาและรักษาคุณภาพการให้บริการ และโครงการแผนปรับปรุงและขยายระบบจำน่ายไฟฟ้า จำนวน 3,045 ล้านบาท ณ ห้องประชุมชั้น 10 ธนาคารนครหลวงไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้