ธนาคารออมสินร่วมลงนามกับกระทรวงมหาดไทย

นายโภคิน พลกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยนายสุธรรม แสงประทุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานและสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน ตามโครงการบริหารจัดการหมู่บ้านโดยประชาคม หรือโครงการ SML ระหว่างธนาคารออมสิน กับกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายกรพจน์ อัศวินวิจิตร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ลงนาม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2547 ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย