นักลงทุนรุ่นใหม่วัยเยาว์เยี่ยมเยือน SCBS Trade Zone

น้องๆ นิสิตนักศึกษาที่เข้าฝึกอบรมโครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย รุ่นที่ 6 และน้องหนูรุ่นเยาว์จากบ้านภาษา
จ.ตรัง เรียนรู้กลวิธีการลงทุนจากผู้บริหาร บล.ไทยพาณิชย์ พร้อมเยี่ยมชมห้องค้าหลักทรัพย์ที่พร้อมให้บริการนักลงทุนอย่างอบอุ่นและมีประสิทธิภาพ ณ SCBS Trade Zone บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด สำนักงานใหญ่ อาคารสินธร ถนนวิทยุ เมื่อเร็วๆ นี้