เอไอเอส สมาร์ท โซลูชั่น ส่งบริการ “mobileVPN” ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และความคล่องตัวในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร

เอไอเอส สมาร์ท โซลูชั่น เปิดตัวบริการเสริมใหม่ล่าสุดสำหรับลูกค้าองค์กรและเอสเอ็มอี “Mobile Virtual Private Network” หรือ “mobileVPN” ให้มือถือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานในองค์กร พร้อมกับลดค่าใช้จ่ายการติดต่อสื่อสาร ด้วยความสามารถในการจัดการกับสายเรียกเข้าได้ตามความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งการจัดกลุ่มการโทรได้ด้วยตนเองผ่าน Web Administration กลุ่มลูกค้าองค์กรที่สนใจสอบถามได้ที่ AIS Call Center 1175