OTOP สู่ประตูโลก

นายวัชระ พรรณเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานงาน “โครงการคัดสรรสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2547” ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และยกระดับไปสู่การแสดง “OTOP สู่ประตูโลก” ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จ.สมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้