ธอส. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ปีที่ 53

คุณอังศณา ไชยมนัส รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ เข้าแสดงความยินดีกับคุณสมใจนึก เฮงตระกูล ประธานกรรมการ บมจ.ทิพยประกันภัย ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาของบริษัทฯ ปีที่ 53 เมื่อเร็วๆ นี้