“แลนดี้ โฮม” ออกภาพยนตร์โฆษณา “บ้านปลอดแมลงสาบ”

ภาพยนตร์โฆษณาชุด “Cock Roach” ความยาว 15 วินาที
ลูกค้า Landy Home (Thailand) Co., Ltd.
บริษัทโฆษณา Zing Group
ผลิตภัณฑ์ Healthy Warranty

ทีมงานสร้างสรรค์
ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ : นิภา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์
Production House Vithita Animation
ผู้อำนวยการ กอบชัย นารถเสวี

แนวคิด
“แลนดี้ โฮม” สร้างความแตกต่างด้วยการอิงกระแสของผู้ที่รักสุขภาพด้วยการออกผลิตภัณฑ์ “บ้านปลอดแมลงสาบ” ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานบ้านคุณบ้าน “Healthy Warranty” เพื่อยกระดับมาตรฐานชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มความแรงของแคมเปญนี้ จึงส่งภาพยนตร์โฆษณาชุด “Cock Roach” ซึ่งนำเสนอในรูปแบบแอนิเมชั่น แนวสนุกสนาน อาศัยเทคนิคการทำแอนิเมชั่นแบบ 3D ที่ผสานกับการถ่ายทำจริงเข้าด้วยกัน เพื่อให้หนังโฆษณาชุดนี้ดูสมจริงที่สุด มีความยาว 15 วินาที”