ประธานประชุมใหญ่ สมาคมชาวไร่อ้อยน้ำพอง

ฯพณฯ พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2547 สมาคมชาวไร่อ้อยน้ำพอง จ.ขอนแก่น ณ หอประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยน้ำพอง จ.ขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้