ร้านสหกรณ์พระนคร “CO-OP” มอบความไว้วางใจแก่แบงก์เอเชีย ให้เป็นผู้จัดการด้านการเงินแก่ร้านค้าเครือข่ายทั่วประเทศ

นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน Alternative Channels ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามกับนางพิศมัย สกุลรัตนะ ประธานกรรมการ บริษัท พี พี เวิล์ด มีเดีย จำกัด ตัวแทนผู้ได้รับสิทธิ์ในการจัดตั้ง และบริหารดูแลศูนย์ หรือสถาบันฝึกอบรมการงาน อาชีพ และบุคลากรร้านค้าเครือข่ายสะดวกซื้อประหยัดทรัพย์ของร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด (CO-OP ART) โดยมีนายสหสันต์ แสงศรี ผู้จัดการใหญ่ และนายนที ศรีพลอยรุ่ง กรรมการเลขานุการ ร้านสหกรณ์พระนคร หรือ CO-OP ลงนามเป็นพยาน ในบันทึกความเข้าใจ (MOU) มอบหมายให้ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการด้านให้บริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ แก่บริษัท และร้านค้า CO-OP ART ทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบการสร้างสรรค์บัตร Co-brand บัตรสมาชิกร้านค้าสหกรณ์พระนคร จำกัด การติดตั้งเครื่องรูดบัตร (EDC) เครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) และบริการชำระค่าสินค้าและบริการ พร้อมขยายขอบเขตรูปแบบการให้บริการในอนาคต