มิชลิน แซลแลนจ์ บีเบ็นดั้ม ครั้งที่ 6 กิจกรรมเพื่อรถยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีชั้นสูง

กลุ่มสยามมิชลิน โดยคุณประยงค์ หิรัญญะวิณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามมิชลิน กรุ๊ป จำกัด นำกลุ่มผู้แทนไทย อาทิ รศ.พูลพร แสงบางปลา นายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะสื่อ มวลชนไปร่วมประชุมและเข้าร่วมกิจกรรม Michelin Challenge Bibendum ที่เชียงไฮ้ ประเทศจีน โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 6 ตั้งแต่ปี 2998 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ของบีเบ็นดัม (สัญลักษณ์ของมิชลิน) และเป็นที่ประชุมของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนพัฒนาการของ “รถปลอดมลพิษ” และหาพลังงานทดแทนสำหรับอนาคต ตลอดจนเป็นสนามทดสอบต้นแบบที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย

Challenge Bibendum ได้แสดงเทคโนโลยีนวตกรรมยานยนต์ขั้นสูง ด้วยความร่วมมือจากผู้ผลิตรถยนต์ทั้งจากทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ โดยจัดกิจกรรมนี้ ได้แบ่งเกณฑ์การแข่งขันออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก เน้นสมรรถนะทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กลุ่มที่2 เป็นรถที่เน้นทางด้านการออกแบบโดยตัดสินจากรูปทรงของรถที่ออกแบบพิเศษเพื่อความเป็นมิตรต่อสังคม จำนวนรถที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทั้งหมดประกอบด้วย รถยนต์นั่งกว่า 70 คัน รถบรรทุกและรถบัส 30 คัน จักรยานและจักรยานยนต์ 30 คัน ซึ่งเป็นรถที่พัฒนาเครื่องยนต์เบนซิลและดีเซลเพื่อการประหยัดพลังงาน รวมถึงรถที่ใช้พลังงานทดแทนแสงอาทิตย์H2Hybrid, Electric Battery Fuel Cell

ทั้งนี้เพราะมิชลินตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมเพื่อกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์แบบยั่งยืนและก้าวไปสู่เส้นทางแห่งการอนุรักษ์พลังงาน
Challenge Bibendum จึงนับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มิชลินจัดขึ้น เพื่อให้การขับขี่ด้วยพลังงานทดแทนและมีความปลอดภัยเป็นจริงได้ในที่สุด