ซีอีโออินเทลระบุประเทศไทยจะก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล

กรุงเทพฯ – 17 พฤศจิกายน 2547 – ดร. เครก อาร์. บาร์เรตต์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร อินเทล คอร์ปอเรชั่น กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนา “Transforming Healthcare through Digital Hospitals” โดยกระตุ้นประเทศไทยในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและเร่งใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในองค์กรขนาดใหญ่ โรงพยาบาล โรงเรียน และตามบ้าน พร้อมกันนี้ ดร.บาร์เรตต์ยังได้เข้าพบพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณสุขของประเทศอีกด้วย