นานมีบุ๊คส์ ยกระดับการอ่านหนังสือ รณรงค์คนไทยอ่านวรรณกรรมของนักเขียนโนเบล จัดงานเดือนแห่งการจุดประกาย สู่เส้นทางสร้างสรรค์นักเขียนไทยในอนาคต

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด นำโดย สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ จัดงาน “เดือนแห่งวรรณกรรมโนเบล” พร้อมจัดเสวนาในหัวข้อ “บันไดนักเขียนไทยสู่รางวัลโนเบล” จากนักเขียนไทย สุชาติ สวัสดิ์ศรี, ประภัสสร เสวิกุล, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, อรัญญา โรเซนเบิร์ก พรหมนอก, ผศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร และพิมพ์อนงค์ ริมสิทธุ วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการอ่านวรรณกรรมระดับสูงสุดของโลก และปลุกกระแสพร้อมปูทางให้นักเขียนไทยก้าวสู่ความเป็นสากล ณ อาคารนานมีบุ๊คส์ เฮ้าส์ สุขุมวิท 31 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา