ซีแพคจัดกิจกรรมการกุศล เพื่อตอบแทนสังคม

มงคล เจียนัยอาภรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด (ซีแพค) ในธุรกิจซิเมนต์ เครือซิเมนต์ไทย พร้อมด้วยพนักงานของบริษัทฯ มอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ในโครงการ “CPAC เอื้ออาทร เพื่อน้องๆ บ้านเด็กอ่อนพญาไท”