สุดยอดความคิดสร้างสรรค์

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นประธาน จัดงานแถลงข่าว “OTOP Big Idea Big Awards” เพื่อค้นหาสุดยอดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาแผนการตลาด จัดโดย โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ณ ห้องจามจุรี บอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส