ม.หอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือเปิดหลักสูตรปริญญาโทการจัดการธุรกิจ

รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ที่ 2 จากขวา) ทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ นายพงษ์ศักดิ์ ชิวรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการจัดการธุรกิจ Master of Science in Business Management (MBM) โดยมี ผศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ขวาสุด) และ นายวรมิตร ครุฑโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ซ้ายสุด) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อเร็วๆนี้