แอมเวย์บริจาคล้านบาท ร่วมปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ

พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาทจาก นายปรีชา ประกอบกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่แอมเวย์ได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานชาวไทยต่อไป