รณรงค์ให้ความรู้เรื่องประกันภัยรถ

กรมการประกันภัย เดินสายรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. กับกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนรับฤดูกาลท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่ เพื่อเตือนให้ผู้ใช้รถตรวจสอบการทำประกันภัยและวันหมดอายุก่อนการเดินทางท่องเที่ยว โดยมี นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย ให้เกียรติร่วมแจกเอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องการประกันภัยกับผู้ใช้รถด้วยตนเอง ณ ด่านทางด่วนประชาชื่น