ADC จับมือ ST ให้บริการ Buddy Broadband

บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด หรือ ADC ผู้ให้บริการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์เอกชนรายแรกของไทย ในกลุ่มชิน คอร์ปอเรชั่น โดยคุณอภิวรรณ รัตนิน สายประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ รวมลงนามกับบริษัท เอสที แกรนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ST Grand) โดยคุณอำไพ สุธีสถาพร ประธานกรรมการบริหาร ในโอกาสร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจบริการ Buddy Broadband ความบันเทิงภายในบ้านรูปแบบใหม่ ณ ห้องราชดำริ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เมื่อเร็วๆ นี้