สุดๆ กับไวแม็กซ์ (WiMAX – Worldwide Interoperability for Microwave Access)

บรอดแบนด์ไร้สายจะปฏิวัติไลฟ์สไตล์ของเราด้วยการช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อโดยตรงถึงข้อมูลที่คุณต้องการอย่างรวดเร็ว ได้ทุกที่และทุกเวลาที่ต้องการ บริการข้อมูลทางบรอดแบนด์ เช่น อินเทอร์เน็ต โปรโตคอลและมีเดีย คอนเทนต์ที่เต็มไปด้วยภาพและเสียง มีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในการสร้างความหลากหลายของบริการและส่งผลต่อรายรับของผู้ให้บริการเครือข่ายซึ่งต้องการขยายขอบเขตการครอบคลุมของเครือข่ายข้อมูลบรอดแบนด์โดยไม่จำเป็นต้องมีต้นทุนการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานราคาแพง การส่งข้อมูลในลักษณะบรอดแบนด์ความเร็วสูงแบบไร้สาย โดยการส่งผ่านข้อมูลนั้นทางเครือข่ายเสียงเพิ่งจะเกิดขึ้นไม่นาน โดยสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้ให้บริการต้องหันมาให้บริการในแนวนี้เพราะเสียงเรียกร้องที่นับวันจะมากขึ้นๆ ของผู้บริโภคและองค์กรต่างๆ ที่ต้องการสื่อสารข้อมูลที่เป็นมัลติมีเดียมากๆ ต้องการใช้บริการและแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาแม้ขณะเดินทาง

ไวแม็กซ์ (WiMAX – Worldwide Interoperability for Microwave Access) จึงเป็นเทคโนโลยีสำหรับบรอดแบนด์ “ไร้สาย” ปัจจุบันถ้าคุณต้องการบรอดแบนด์ คุณสามารถเชื่อมต่อสายเคเบิ้ล ที่เรียกว่าสายแลน โดยใช้ T1, DSL หรือโมเด็ลเคเบิล แต่สำหรับ ไวแม็กซ์ คือ มาตรฐานที่มีการวิวัฒนาการสำหรับการสร้างเครือข่ายไร้สายแบบหนึ่งจุดเชื่อมต่อไปยังอีกหลายจุด และทำงานได้ในรัศมีเป็นไมล์ๆ ในทำนองเดียวกับที่จุดฮอตสปอตไว-ไฟ ทำงานในการสร้างเครือข่ายระยะหนึ่งร้อยฟุตภายในอาคารหรือบ้าน ไวแม็กซ์จึงเป็นเทคโนโลยีที่อินเทลกำลังจะนำมาเสนอในอีกสองถึงสามปีข้างหน้า เมื่อมีการนำไวแม็กซ์มาใช้อย่างเต็มที่