เครือซิเมนต์ไทย ร่วมกับ ITV แจกเสื้อกันหนาวให้เยาวชนภาคเหนือ

เครือซิเมนต์ไทย โดยคุณมัทนา เหลืองนาคทองดี (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคุณนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ITV นำเสื้อกันหนาว 1,000 ตัว มอบให้เยาวชนที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และเพชรบูรณ์ ในโครงการ “ร่วมมือร่วมใจต้านภัยหนาว ครั้งที่ 4”