It’s about your life

วัยรุ่นกลุ่มใหญ่แดนซ์กระจายกลางกรุงเพราะเสียงเพลงเร้าใจจากเครื่องโน้ตบุ๊ก สร้างความประหลาดใจแก่ผู้พบเห็น ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของอินเทลในการเตรียมเขย่าวงการคอมพิวเตอร์อีกครั้ง ด้วยการเปิดตัว อินเทล เซนทริโน โมบายล์ เทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุดกลางเดือนนี้ เทคโนโลยีใหม่นี้จะให้สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นด้านเสียง วิดีโอ กราฟิก และการใช้งานประมวลผลต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้โน้ตบุ๊กที่เพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างมาก