แอมเวย์เปิดช็อป Pick & Pay ใจกลางเมืองบริการนักธุรกิจและสมาชิก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดร้าน “Amway Pick & Pay“ สาขาชิดลม ภายใต้คอนเซ็ปต์ Shopping in the City เพื่อเพิ่มความสะดวกและคล่องตัวแก่นักธุรกิจและสมาชิกแอมเวย์ใจกลางเมือง โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมพิเศษมากมาย พร้อมแขกผู้มีเกียรติในวงสังคมเข้าร่วมงานมากมาย ณ อาคารวานิสสา ชั้น 1 ถ.ชิดลม เมื่อเร็วๆ นี้