ESI Group เสนอ PAM-STAMP 2G 2004

EuroPAM 2004, Paris, 9 ธันวาคม 2547 – ในงาน EuroPAM, ESI Group ได้เสนอ PAM-STAMP 2G version 2004 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับช่วยในหารลดค่าใช้จ่ายในการจำลองงานพิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น PAM-STAMP 2G ประกอบด้วย PAM-DIEMAKER สำหรับการออกแบบและการศึกษาผิวหน้าแม่พิมพ์ (DIE FACE/Binder Serface) หาค่า เหมาะสมที่สุดของการขึ้นรูป และการปรับแต่งชิ้นงาน PAM-QUIKSTAMP สำหรับการประเมินความเป็นไปได้ของการ ขึ้นรูปชิ้นงานโลหะแผ่น และ PAM-AUTOSTAMP สำหรับการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ กระบวนการขึ้นรูป การตรวจ สอบและควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน เวอร์ชัน 2004 ได้รับการทดสอบถึงขีดความสามารถและยอมรับถึงประสิทธิภาพ จากลูกค้าของ ESI Group ทั่วโลก

PAM-STAMP 2G 2004 มีขีดความสามารถใหม่เข้ามาช่วยที่ทำให้การทำงานเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ โดยมุ่ง ให้ผู้ใช้ได้พัฒนาอัตราผลการผลิตฟังก์ชันสำหรับการปรับเปลี่ยนทางวิศวกรรมอิงพารามิเตอร์ ทำให้ผู้ใช้สามารถเกิด ประโยชน์จากการทำงานก่อนหน้านี้ และทำให้สามารถนำแบบที่มีอยู่แล้วกลับมาใช้ได้อีก และยังมีโปรแกรมที่ใช้สร้าง แบบรายงานผ่านเว็บ ซึ่งช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่นในงานที่คล้ายๆ กันได้ และสามารถประยุกต์เข้ากับ งานวิศวกรรมด้านนี้ได้สะดวก เช่น การหาขนาดที่เหมาะสมของแผ่นโลหะก่อนการขึ้นรูป รวดเร็วและแม่นยำในการ คำนวณหา Springback และสามารถใช้การคำนวณด้วย Distributed-Parallel-Processing ได้อย่างเต็มความสามารถ ทำให้เกิดการคำนวณชนิดเต็มขบวนการผลิตได้ (multi-stage forming)

Dr. Fouad El Khaldi, Product Operations Manager, ESI Group กล่าวว่า “ด้วยกลยุทธ์การค้ารูปแบบใหม่ ของเรา ซึ่งใช้โทเค็นแบบยืดหยุ่น (flexible tokens) ลูกค้าของเราจึงสามารถเข้าถึงหน่วยโปรแกรมประยุกต์ทุกส่วนของ PAM-STAMP 2G ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวเลือก Stamp Professional Pack เวอร์ชันใหม่นี้ยังมีการ เพิ่มส่วนที่ไม่เคยมีมาก่อน และเสริมส่วนสำคัญเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมที่ต้องการค้นหาสายงานการ จำลองแบบการขึ้นรูปโลหะแผ่นที่สมบูรณ์แบบ
เวอร์ชัน 2004 ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาในหลายรูปแบบเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้น โดยส่วนของโปรแกรม ออกแบบรายงานผ่านเว็บช่วยให้การแบ่งปันข้อมูลทำได้ง่ายขึ้น เช่น ข้อมูลรูปภาพ สัญลักษณ์ ตัวอักษร และรูปแบบ 3 มิติ และ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่นในงานที่คล้ายๆ กันได้ และสามารถประยุกต์เข้ากับงานวิศวกรรมด้านนี้ได้สะดวก ถ้ามีการขึ้นรูปหลาย ๆ แม่พิมพ์ และการแสดงผลเสมือนกับการขึ้นรูปครั้งเดียว

PAM-DIEMAKER มีฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้หาขนาดในการตัดขอบของชิ้นงานที่พอเหมาะกับการพับพื้นผิว ของชิ้นงานที่ต้องการตัด เพื่อให้ได้เส้นการตัด 3 มิติที่ต้องการ การปรับเปลี่ยนแบบ Interactive ของพื้นผิวหน้าแม่พิมพ์ ช่วยให้ทำงานได้ใน 2 มิติและ 3 มิติ ในขีดความสามารถด้าน Re-Engineering ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเอางานเดิมที่มี การทำงานแล้วเสร็จมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับงานใหม่ได้ทำให้การ ออกแบบจากเครื่องมือเก่าๆ มีผลประโยชน์มากขึ้น

หลังจากนั้น ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของความเป็นไปได้ในการทำงานของเครื่องมือได้อย่างรวดเร็ว โดย การใช้ PAM-QUIKSTAMP ด้วยรูปแบบที่ใช้งานได้ง่าย เพียงผู้ใช้กำหนดพารามิเตอร์และวิธีการขึ้นรูปสำหรับ ในขณะที่แบบจำลองอื่นๆ ก็สามารถออกแบบสร้างได้อย่างง่ายด้วย Stamp Toolkit ขนาดแผ่นโลหะจะถูกกำหนดด้วยค่า ที่เหมาะที่สุด เพื่อลดปริมาณส่วนเหลือจากการตัดชิ้นงาน

การออกแบบแม่พิมพ์ได้ขยายไปถึงการออกแบบแม่พิมพ์ตัด ทำให้สามารถหาวิธีการตัดที่เหมาะสมได้ ฟังก์ชันนี้ สามารถ ใช้แยกจาก PAM-DIEMAKER

PAM-AUTOSTAMP มีขีดความสามารถใหม่ ที่จำลองกระบวนการหลายๆ แบบ เช่น การพับ (Flanging) ใช้แผ่น โลหะสองแผ่นซ้อนกัน (Double blank) จุดเชื่อมแบบ spotwelding ของรอยต่อ การขึ้นรูปของพลาสติกชนิดพิเศษและ วัสด ยืดหยุ่น เวอร์ชัน 2004 ได้ปรับปรุงการคำนวณ Drawbead ช่วยแสดงผลที่เกิดผลกระทบจากการทำชิ้นงานที่บาง มาก และความเครียดจากการเปลี่ยนรูป และสามารถเพิ่ม lockbead, การจำลองแบบการขึ้นรูปแบบ tube hydroforming มีตัวเลือกสำหรับ การขึ้นรูปของท่อชนิด tube bending และมี multi-stage micro template สำหรับงานทั่วๆ ไป

PAM-AUTOSTAMP เวอร์ชันใหม่มี solver แบบ DMP (Distributed Memory Parallel) ช่วยให้ลดเวลาการ คำนวณได้อย่างมาก เพื่อความต้องการของอุตสาหกรรมในแง่ของการทำซ้ำ data interoperability และ CPU scalability เวอร์ชัน 2004 รวม contact ที่มีความเที่ยงตรงเพื่อ springback forming process และโลหะที่แข็ง

PAM-STAMP 2G version 2004 ใช้ได้กับ Windows, Unix, และ Linux

ความเป็นมาของ ESI Group

ESI Group เป็นผู้บุกเบิกและผู้ให้บริการชั้นนำในด้านโซลูชันสำหรับการจำลองต้นแบบและขบวนการผลิตทาง อุตสาหกรรมที่คำนึงถึงสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่ใช้ กลุ่ม ESI ยังได้ทำการพัฒนาตระกูลของแอพลิเคชันที่เกี่ยวเนื่อง สำหรับมืออาชีพ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถจำลองพฤติกรรมของผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะที่ใช้ทดสอบได้เหมือนจริง นอกจากนี้ ยังสามารถปรับขบวนการผลิตอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการผลิตตามต้องการ และยังสามารถ ประเมินผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม พอร์ตฟอลิโอของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ESI Group ซึ่งได้รับการ อนุมัติเชิงอุตสาหกรรม และรวมอยู่ในสายการตลาดที่มีมูลค่าสูงเป็นการแสดงถึงโซลูชัน วิศกรรมเสมือนจริงที่มีการ ร่วมมืออย่างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่รู้จักกันในนามของ Virtual Try–Out Space? (หรือ VTOS)? ที่จะช่วยในการปรับปรุง ต้นแบบเสมือนจริงได้อย่างต่อเนื่อง จากการที่โซลูชันนี้สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและช่วยประหยัดเวลาได้เป็นอย่างมากจึง ทำให้ โซลูชัน VTOS) ? ยังมีข้อเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่งอื่นๆ กล่าวคือไม่จำเป็นต้องสร้างต้นแบบจริงๆ ในปี 2546 ESI Group มีผลประกอบการที่สูงถึง 49 ล้านยูโร อนึ่ง ESI Group ได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ Euronext Paris ในประเภทของ Nouveau March? ทั้งนี้ ESI Group จ้างพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญชั้นสูงถึง 500 คนทั่วโลก บริษัทและเครือข่าย ตัวแทนทั่วโลกให้การบริการ ผลิตภัณฑ์และความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคให้แก่ลูกค้าใน กว่า 30 ประเทศทั่วโลก สำหรับ ผู้ที่สนใจและต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.esi-group.com

หมายเหตุ : Virtual Try–Out Space? (หรือ VTOS) ? คือชื่อที่ได้รับการจดทะเบียนโดย ESI Group

ท่านสามารถเข้าชมภาพผลิตภัณฑ์ของ ESI Group ได้ที่ http://www.esi-group.com/News/press_release_html

คำอธิบายรูป : การจำลองการขึ้นรูปโลหะแผ่นชิ้นงาน rear fender ของ Jaguar XJ ด้วย PAM-STAMP 2G (ที่มา Jaguar Cars)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือชมตัวอย่างสาธิต โปรดติดต่อ
Mr.Olivier Morisot
Olivier.morisot@esi-group.com
ESI Group, 36800 Woodward Ave., Suite 210,
Bloomfield Hills, MI 48304, USA
Phone: + 248 / 203-0642 Fax: + 248 / 203-0696

หรือที่ บริษัทตัวแทนจำหน่ายของ ESI Group
+ คุณเกษม ศีลสังวรณ์
บริษัท ไท เทค ดาต้าวิชั่นส์ จำกัด
701/37 ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
) (66 2) 910 9990-1 2 (66 2) 585 3277
E-mail : kasames@asianet.co.th