เมอร์คิวรี่ประกาศกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับตลาดไอทีในไทยชี้บทบาทสำคัญในองค์กรธุรกิจของไทย

กรุงเทพฯ, 28 มกราคม 2548 —เมอร์คิวรี่ อินเทอร์แอคทีฟ คอร์ปอเรชั่น (NASDAQ: MERQ) ผู้นำระดับโลกด้านการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Business Technology Optimization – BTO) ประกาศกลยุทธ์ BTO ในประเทศไทย โดยภายในงานแถลงข่าวและงานเลี้ยงตอนรับลูกค้าซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ มร. วิลสัน ตัน ประธานกรรมการของเมอร์คิวรี่ ประจำญี่ปุ่นและเอเชียแปซิฟิก ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานของเมอร์คิวรี่ในการบุกตลาดไอทีในประเทศไทย พร้อมทั้งนำเสนอวิธีการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอาศัยผลิตภัณฑ์และบริการ BTO ของเมอร์คิวรี่

มร. ตัน กล่าวว่า “จากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของไทยและการปรับปรุงระบบธุรกิจให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เราคาดหมายว่าจะมีการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นในด้านแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์และระบบงานแบบอัตโนมัติ ทั้งนี้ ไอดีซี ได้มีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมไอทีในปี 2548 นี้จะมีการเติบโตที่ 11.8 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม การเติบโตและการลงทุนด้านไอทีดังกล่าวยังมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของระบบไอที และอัตราการแข่งขันที่สูงขึ้นในระดับภูมิภาค ด้วยเหตุนี้องค์กรธุรกิจของไทยจึงจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ และในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มข้อได้เปรียบด้านการแข่งขัน”

ภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้ มร. ตัน ได้อธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ BTO ของเมอร์คิวรี่ ซึ่งตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจในการลำดับการปรับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ให้สอดรับกับเป้าหมายทางธุรกิจ โดยนอกจากจะเพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานได้อีกทางหนึ่ง บริษัทที่ปรึกษาด้านไอทีระดับโลก เช่น แยงกี้ กรุ๊ป, การ์ทเนอร์, ไอดีซี และบริษัทอื่นๆ ได้จัดพิมพ์บทความซึ่งยืนยันว่า การใช้ BTO บนระบบไอที จะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชอริล คิงสตัน จากแยงกี้ กรุ๊ป กล่าวว่า “แยงกี้ กรุ๊ป ประเมินว่า องค์กรที่ใช้แนวทาง BTO รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคด้านการควบคุมคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐาน จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการลงระบบงานหรือการอัพเกรดได้ราว 10-20 เปอร์เซ็นต์”

การขยายธุรกิจของเมอร์คิวรี่เข้าสู่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งในแผนการขยายกิจการอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคนี้ ทั้งยังตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเมอร์คิวรี่ในการสนับสนุนลูกค้าและคู่ค้าในเอเชีย-แปซิฟิก ในปัจจุบัน เมอร์คิวรี่มีฐานลูกค้าในประเทศไทยที่ปรับใช้แนวทาง BTO รวมถึงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมบริการด้านการเงินและโทรคมนาคม เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ดีแทค และเอไอเอส

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Business Technology Optimization – BTO) เป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มคุณประโยชน์ทางด้านธุรกิจที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ BTO มุ่งเน้นการควบคุมดูแลการจัดลำดับความสำคัญ บุคลากร และระบบงานด้านไอที เพื่อให้บริษัทต่างๆ สามารถประเมินและเพิ่มคุณประโยชน์สำหรับขั้นตอนต่างๆ ในการให้บริการด้านไอที ซึ่งจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความพร้อมใช้งานของแอพพลิเคชั่นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับเมอร์คิวรี่

เมอร์คิวรี่ อินเทอร์แอคทีฟ (NASDAQ: MERQ) ผู้นำระดับโลกด้านการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Business Technology Optimization – BTO) มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้าในการเพิ่มคุณประโยชน์ทางธุรกิจของเทคโนโลยีสารสนเทศ เมอร์คิวรี่ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 โดยดำเนินธุรกิจทั่วโลก และเป็นหนึ่งในบริษัทซอฟต์แวร์ระดับองค์กรที่เติบโตเร็วที่สุด เมอร์คิวรี่จัดหาซอฟต์แวร์และบริการเพื่อควบคุมดูแลการจัดลำดับความสำคัญ บุคลากร และระบบงานด้านไอที นำเสนอและจัดการแอพพลิเคชั่นต่างๆ และผนวกรวมกลยุทธ์และการดำเนินงานด้านไอที ลูกค้าทั่วโลกต่างพึ่งพาผลิตภัณฑ์ของเมอร์คิวรี่ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่น รวมทั้งจัดการค่าใช้จ่ายด้านไอที ความเสี่ยง และความสอดคล้องตามข้อบังคับ แนวทาง BTO สามารถใช้ร่วมกับเทคโนโลยีและบริการจากคู่ค้าทั่วโลก หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.mercury.com