ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เผยผลสำรวจ CEO Survey ครั้งที่ 8 ระบุ CEO กว่า 90% ในเอเชีย


08-02-2005 00:00:00

เชื่อการกำกับดูแลที่ดี การบริหารความเสียง และการนำมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ (GRC) ที่มีประสิทธิภาพเป็นตัวขับเคลื่อนคุณค่าและจะนำไปสู่ความได้เปรียบทางธุรกิจ

7 กุมภาพันธ์ 2548 - กว่า 90% ของซีอีโอในเอเชียยอมรับว่า การกำกับดูแลที่ดี การบริหารความเสียง และการนำมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เป็นตัวขับเคลื่อนคุณค่าและจะนำไปสู่ความได้เปรียบทางธุรกิจ

จากผลการสำรวจประธานกรรมการบริหารทั่วโลกครั้งที่ 8 หรือ PricewaterhouseCoopers’s Eight Annual Global CEO Survey ซึ่งเป็นการสำรวจซีอีโอทั่วโลก 1,324 คน โดยแบ่งเป็นซีอีโอจากแถบทวีปยุโรป 392 คน ซีอีโอในสหรัฐอเมริกา 224 คน ซีอีโอในแคนาดา 80 คน ซีอีโอในแม็กซิโก 39 คน นอกจากนั้นยังมี ซีอีโอในอเมริกาใต้ 257 คน ซีอีโอในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 297 คนและซีอีโอในทวีปแอฟริกา 35 คน ผลจากการสำนวจสรุปได้ว่า ซีอีโอในแถบเอเชียนั้นมีทัศนคติด้านบวกต่อการทำ GRC มากกว่า CEO ในประเทศแถบสหรัฐและยุโรป ขณะที่ 89% ของซีอีโอในแถบเอเชียยอมรับว่า GRC ได้เพิ่มคุณค่าและความได้เปรียบต่อคู่แข่ง ซีอีโอในสหรัฐมีเพียง 60% และในยุโรป เพียง 72% เท่านั้น ที่มีมุมมองแบบเดียวกับเรา