สมาคมการตลาดฯ เร่งเสริมกลยุทธ์ให้นักการตลาด และนักธุรกิจค้าปลีก เปิดอบรมหลักสูตร “MODERN TRADE AND SHOPPER MARKETING”

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดอบรมสัมมนาหลักสูตร “MODERN TRADE AND SHOPPER MARKETING” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้เข้าใจระบบการค้าปลีกและจัดกลยุทธ์แผนการตลาด เพื่อรับมือกับการแข่งขันในตลาดร้านค้าอย่างมั่นใจ โดยมีวิทยากรผู้เป็นเจ้าของสินค้าที่มีประสบการณ์ตรงและผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ เคล็ดลับ และเติมเทคนิคใหม่ๆ และยังเป็นผู้ที่นำแนวคิดด้าน Trade Marketing มาบริหารอย่างได้ผล โดยมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อ/ผู้ขาย และผู้ที่สนใจจะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานต่อไป อาทิ คุณสรายุทธ จิตจรุงพร และคุณณัฐรุฬห์ หวัง จาก CPF Trading, คุณสุมณนารถ แสงสุวรรณวาว จาก Tesco Lotus, คุณกมลศักดิ์ จุฑาพรมณี  จากเครือไทยเบฟ, คุณนรินธร ชัยชนะวิจิตร จาก Unilever, คุณชนิต สุวรรณพรินทร์ จาก T.A.C. Consumer เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรนี้เหมาะกับผู้บริหารฝ่ายการตลาดและการขาย, ผู้จัดการทั่วไป, ผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์, ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, ผู้เตรียมตัวเป็นผู้จัดการหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์, ผู้ประกอบการ SME โดยจะมีการอบรม 2 วัน ที่ โรงแรม Four Point by Sheraton, สุขุมวิท 15 ตั้งแต่วันที่ 25 – 26 กันยายน นี้ ค่าลงทะเบียน 13,900/คน สมาชิกสมาคมฯ เหลือกเพียง 12,900 บาท สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.marketingthai.or.th หรือสำรองที่นั่งโทร 02-6797360-3