Brand Experience เปิดประสบการณ์สร้างธุรกิจบริการให้… WOW!

งานสัมมนาทางการตลาด ในหัวข้อ Brand Experience เปิดประสบการณ์สร้างธุรกิจบริการให้… WOW!!! โดยเป็นการสัมมนาการตลาดเชิงอภิปราย ซึ่งจัดโดยนักศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ซึ่งจัดต่อเนื่องมาจนปัจจุบันเป็ฯครั้งที่ 17 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้พัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์กรณีศึกษาทางการตลาดในเชิงลึก เพื่อสามารถนำเสนอผลงานในรูปแบบของงานสัมมนาทางการตลาดที่สามารถให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ในการพัฒนาธุรกิจ

สำหรับในการจัดครั้งนี้นั้นหัวข้อ Brand Experience เปิดประสบการณ์สร้างธุรกิจบริการให้… WOW!!! เป็นหนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจ เพราะเศรษฐกิจหรือธุรกิจดาวเด่นของประเทศนั้นมีการมุ่งเน้นในด้านการแข่งขันโดยเฉพาะธุรกิจกิจการการบริการ ที่แต่ละแบรนด์นั้นต้องพยายามหาทางสร้างความแตกต่างกับแบรนด์อื่นๆในธุรกิจเดียวกันในความรู้สึกของลูกค้า

Brand experience คือ การสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า แบรนด์นั้นต้องพยายามหาทางสร้างประสบการณ์ร่วมกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าจะได้มีความจดจำในแบรนด์ แต่ต้องสร้างผ่านมิติของประสบการณ์ ซึ่งเมื่อลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีแล้วนั้น ลูกค้าก็จะรู้สึกเชื่อใจและเชื่อมั่นในแบรนด์ จนเกิดความจงรักภักดี มาใช้บริการซ้ำ บอกต่อ และมาปกป้องแบรนด์

ทั้งนี้ภายในงานผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับฟังถึงเนื้อหาเกี่ยวกับ Brand Experience กรณีศึกษาจากธุรกิจบริการที่ประสบความสำเร็จในการสร้างประสบการณ์ โมเดลกลยุทธ์สำหรับการสร้าง Brand Experience และไฮไลท์ของงานคือ การสัมภาษณ์เสวนาและซักถามเจ้าของธุรกิจที่ได้ใช้ Brand Experience กับการสร้างธุรกิจ ได้แก่

– คุณคฑา มหากายี เจ้าของโรงแรมพระนครนอนเล่น โรงแรมบูทีคในกรุงเทพที่มีความเป็นชนบท สงบเงียบ ร่มรื่น ที่ที่ชาวต่างชาติ say “Yes” มากที่สุด
– คุณเกมส์ ปวัน ภูริจิตปัญญา เจ้าของร้าน Caturday Cat Cafe คาเฟ่ของมวลมหาประชาแมวที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้
– คุณเพิร์ลลี่ สุทิศา ปาติยเสวี เจ้าของ Petxi บริการขนส่งสัตว์เลี้ยงแนวใหม่ที่ลูกค้าประทับใจและให้การตอบรับดีที่สุด
– คุณJoseph Chan ผู้บริหาร Yunomori Onsen & Spa ออนเซนแห่งแรกในประเทศไทย ที่ปรับรูปแบบการบริการให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนไทย และสัมผัสได้ถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น เหมือนยกญี่ปุ่นมาไว้ที่กรุงเทพเลยทีเดียว

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/brandexperiencecmmu หรือ ติดต่อคุณเจบี โทร 089-4492421