กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ลงนามในสัญญามูลค่า 320 ล้านบาทร่วมกับไอที วัน และ เอคเซนเชอร์

กรุงเทพฯ 21 กุมภาพันธ์ 2548 – กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท เร่งปรับระบบการปฏิบัติงาน ลงนามในสัญญามูลค่า 320 ล้านบาท กับไอที วันและเอคเซนเชอร์ ตามข้อตกลงในสัญญา กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ว่าจ้างเอคเซนเชอร์เป็นที่ปรึกษาการวางระบบทรัพยากรองค์กร (ERP) และการจัดตั้งหน่วยงานกลาง (Shared Service Organization) โดยใช้ซอฟท์แวร์ของ SAP เป็นเทคโนโลยีปฏิบัติการสนับสนุน

ตามข้อตกลงในสัญญาดังกล่าว บริษัท ไอที วัน ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างเครือซิเมนต์ไทย และเอคเซนเชอร์ จะดำเนินการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด ให้แก่บริษัทในกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ซึ่งนับเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ของไอที วัน ที่ได้รับความไว้วางใจ จากองค์กรชั้นนำ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท จะซื้อหุ้นร้อยละ 10 ของไอที วัน จาก บมจ.ปูนซิเมนต์ไทยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไอที วัน

เอคเซนเชอร์ จะให้การปรึกษาในการออกแบบและวางระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และการจัดตั้งหน่วยงานกลาง (Shared Service Organization) ให้แก่กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ในด้านงานบริหารระบบการเงิน/บัญชีและระบบจัดซื้อทั้งหมด โดยใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของ SAP ที่ครอบคลุมระบบการเงิน/บัญชี ลอจิสติกส์ และการผลิต โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ตลอดจนขยายผลประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรในองค์กรร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยใช้ต้นทุนที่คุ้มค่ามากที่สุด

นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธาน กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท กล่าวว่า “นับเป็นก้าวสำคัญสำหรับกลุ่มบริษัทฯ ในการสร้างรากฐานการปฏิบัติงานที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน เรามั่นใจว่า ด้วยความเชี่ยวชาญของไอที วัน และเอคเซนเชอร์ เราจะสามารถสร้างระบบปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต”

นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ประธานกรรมการ บริษัท ไอที วัน และผู้บริหารระดับสูง เครือซิเมนต์ไทย กล่าวว่า “นับเป็นความโชคดีที่เรามีองค์กรชั้นนำ อย่างกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท เข้ามาเป็นทั้งลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของไอที วัน ที่สามารถขยายธุรกิจออกจากเครือซิเมนต์ไทย ผมเชื่อมั่นว่าการร่วมงานในโครงการฯ นี้ จะสนับสนุนให้ไอที วัน บรรลุเป้าหมายในการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด”

นางสาวลีนา เมธีดล กรรมการผู้จัดการ เอคเซนเชอร์ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “การปรับโครงสร้างองค์กรของกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท จะทำให้กลุ่มบริษัทฯ ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง เอคเซนเชอร์มุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท อย่างใกล้ชิด และใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญช่วยให้กลุ่มบริษัทฯบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างแน่นอน”

มร. ไมค์ สวีเทค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ไอที วัน จำกัด เสริมว่า “การเอาท์ซอร์สระบบงานไอที จะช่วยให้กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท สามารถมุ่งทำงานเฉพาะธุรกิจหลักได้อย่างเต็มที่ รูปแบบใหม่ในการดำเนินธุรกิจนี้ จะทำให้บริษัทฯ ได้รับงานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานโลก ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจและผลักดันให้เกิดการปรับตัวและเติบโตให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม”

*******************

ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท

กลุ่มบริษัทไทยซัมมิทมีบริษัทในกลุ่มมากกว่า 30 แห่งและมีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมถึง ชิ้นส่วนรถยนต์ จักรยานยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรอุตสาหกรรมการเกษตร และมีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย มาเลเซียและอินเดีย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทนี้ยังขยายกิจการสู่ธุรกิจโรงแรมและสนามกอล์ฟ โดยมีรายรับสุทธิในปี 2547ประมาณ 520 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลเกี่ยวกับไอที วัน

บริษัท ไอที วัน จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนโดยเครือซิเมนต์ไทย และเอคเซนเชอร์ ที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไอที วัน จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 และปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 240 คน ปูนซิเมนต์ไทยช่วยเสริมไอที วันให้มีความชำนาญทางธุรกิจในด้านบริการ ส่วนเอคเซนเชอร์ช่วยให้ไอที วัน มีความเชี่ยวชาญและทักษะในการดำเนินธุรกิจการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากความรู้และความเชี่ยวชาญการทำงานกับลูกค้ารายใหญ่ทั้งในประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก
…/3
ข้อมูลเกี่ยวกับเครือซิเมนต์ไทย

เครือซิเมนต์ไทยเริ่มศตวรรษที่ 21 ในฐานะกลุ่มบริษัทที่ผ่านการปรับโครงสร้างองค์กรและเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถคงความเป็นผู้นำในแต่ละสาขาอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่ นับตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ เครือซิเมนต์ไทยเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เข้มแข็ง นับแต่ก่อตั้งเครือซิเมนต์ไทยได้ขยายการดำเนินธุรกิจที่สอดรับตามความต้องการของเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัวของประเทศโดยมีส่วนร่วมในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่เติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด ที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันเครือซิเมนต์ไทยดำเนินกิจการโดยเน้นธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์,
ธุรกิจปิโตรเคมี, ธุรกิจซิเมนต์, ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และธุรกิจจัดจำหน่าย

ข้อมูลเกี่ยวกับเอคเซนเชอร์

เอคเซนเชอร์ เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำอันดับหนึ่งของโลก ที่ดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ลูกค้าต้องการ ด้วยความเชี่ยวชาญในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม ทรัพยากรที่พร้อมสรรพและประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและให้บริการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เอคเซนเชอร์สามารถสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจด้วยการใช้บุคลากร ทักษะ พันธมิตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลก เอคเซนเชอร์มีพนักงานทั้งหมดมากกว่า 100,000 คน ใน 48 ประเทศ และมีรายรับสุทธิ 13,670 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปีงบประมาณ สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2547 อ่านข้อมูลของบริษัทฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.accenture.com