Water Net Holding ประกาศยอดขายโต 475%

ในโอกาสการดำเนินธุรกิจเป็นปีที่ 7 บริษัท วอเตอร์ เน็ท โฮลดิ้ง จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์และการจำหน่ายน้ำดื่มแบบตู้หยดอดเหรียญอัตโนมัติ ด้วยระบบการผลิตแบบ R.O. (Reverse Osmosis) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Water Net” และ “Daily Fresh” โดยนายณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จึงจัดงานแถลงข่าวทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2005 ในงาน Water Net Holding 2005 พร้อมประกาศยอดขายของปีที่ผ่านมาเติบโตถึง 475% และในปี 2005 บริษัทมีแผนการดำเนินงานพร้อมขยายขอบข่ายธุรกิจอีกมากมาย งานนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว เมื่อเร็วๆ นี้