สอศ. ร่วมกับบิ๊กซี ฝึกอบรมด้านค้าปลีกแก่ ครู-อาจารย์อาชีวศึกษาทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ – 17 มีนาคม 2548 – นายเจริญ ภักดีวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยนายโธมัส เอ็ม. นิลเซ่น รองประธานอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และคณะครู-อาจารย์จากสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมครู-อาจารย์ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เพื่อให้ครู-อาจารย์ซึ่งเป็นผู้สอนหลักสูตรวิชาค้าปลีกได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการทำงานในธุรกิจค้าปลีก โดยการลงมือปฏิบัติในสถานประกอบการ ซึ่งจะช่วยให้ครู-อาจารย์ได้รับประสบการณ์ตรงในการทำงาน อันจะช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในสาขาวิชาค้าปลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการฝึกอบรมเริ่มตั้งแต่ 14-22 มีนาคม 2548 มีครู-อาจารย์เข้าร่วมทั้งสิ้น 150 คน และได้ฝึกปฏิบัติจริงที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาต่างๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญของบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์เป็นผู้ให้ความรู้และประสบการณ์