อัลคาเทล บริจาคคอมพิวเตอร์ 50 เครื่องเพื่อสนับสนุนแผนฟื้นฟูภาคใต้ หลังจากภัยสึนามิ

อัลคาเทล บริจาคคอมพิวเตอร์ Dell รุ่น Optiplex GX150 จำนวน 50 เครื่องให้กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยสึนามิในภาคใต้ โดยจะเข้าไปช่วยเหลือในโครงการฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ด้านสารสนเทศ เพื่อให้กลับมาดีดังเดิมโดยเร็วผ่านกระทรวงไอซีที

ก่อนหน้านี้ อัลคาเทลได้บริจาคเงินมาแล้วรวมทั้งสิ้นรวม 4.3 ล้านบาท ผ่านทางรายการธารน้ำใจสู่ชาวไต้ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2547 เป็นจำนวน 3 แสนบาท และได้บริจาคอีกเป็นจำนวน 4 ล้านบาทผ่านทางสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มกราคา ที่ผ่านมา