บลิส-เทล จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมการ์ด บัตรเติมเงิน และอุปกรณ์เสริมอันดับหนึ่งของประเทศไทย ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ร่วมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง นำโดย พลเรือเอกประวิทย์ ปาลศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท (กลาง) นายอรรถวิชธ์ เอกธนิตพงษ์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 4 จากขวา) นางสาวประกายดาว เขมะจันตรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ อัตรา 10 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 3 หุ้น