อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และแอนนิเมชั่นผงาดในงานบรอดคาสต์เอเชีย 2005

กรุงเทพฯ – 25 เมษายน 2548 – จากความก้าวหน้าและวิวัฒนาการอขงอุตสาหกรรมบรอดคาสต์ (การกระจายข่าวสาร) ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นงานแสดงนิทรรศการและการประชุมทางด้านเทคโนโลยีสื่ออิเลคโทรนิคส์นานาชาติ ครั้งที่ 10 หรืองานบรอดคาสต์เอเชีย 2005 (BroadcastAsia2005) เมื่อ 14-17 มิถุนายน 2548 ณ สิงคโปร์ เอ็กซ์โป ในครั้งนี้จะมุ่งให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมดังกล่าวมากขึ้น

สนใจรายละเอียด สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.Broadcast-Asia.com หรือ www.sesallworld.com