สกว. จับมืออุตสาหกรรมและอุดมศึกษา 1-3 พ.ค.นี้ จัดงาน “IRPUS 48 เพื่ออุตสาหกรรม”

ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย 21 เมษายน 2548 – ภาครัฐบาล โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จับมือกับกลุ่มผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและภาคอุดมศึกษา ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “IRPUS 48 เพื่ออุตสาหกรรม” ซึ่งในปีนี้จะจัดในวันที่ 1-3 พ.ค.นี้ ณ พระราม 2 ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 บนเนื้อที่ 2,500 ตร.ม. เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา