ดีทแฮลม์ บริจาคเงินสร้างโรงเรียนให้หมู่บ้านที่ประสบภัยสึนามิ

บริษัท ดีทแฮลม์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทดีเคเอสเอช หนึ่งในองค์กรธุรกิจชั้นนำของ ประเทศไทยได้บริจาคเงินจำนวน 22 ล้านบาทให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสร้างตึกเรียนทรงไทย 4 ชั้นให้โรงเรียนบ้านกมลา จังหวัดภูเก็ตซึ่งประสบภัยสึนามิ โดยโรงเรียนบ้านกมลาเป็นหนึ่งใน 36 โรงเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ