พิธีรับมอบเครื่องปรับอากาศ

นายอิสสระ โชติบุรการ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานรับมอบเครื่องปรับอากาศ ส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเครื่องปรับอากาศแบบไฮเทคโนโลยีที่ยังไม่มีในเมืองไทย จากบริษัทไดกิ้นอินดัสทรีย์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจกรรมของกรมโรงงานต่อไป